0988.0988.35

Công bố kết quả kì thi THPT Quốc gia 2017 sau 2 tuần

Kết quả kì thi THPT Quốc gia 2017 sẽ được công bố trong 2 tuần đó là một trong những nội dung hướng dẫn trong kì thi THPT Quốc gia năm 2017 mà Bộ Giáo dục đào tạo công bố.

http://www.caodangduochanoi.edu.vn/

Kết quả kì Thi THPT quốc gia công bố sau 2 tuần

Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 sẽ diễn ra trong 2 ngày rưỡi, từ ngày 22/06/2017 đến 24/06/2017 với 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên (KHTN) với các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học và Tổ hợp Khoa học Xã hội (KHXH) với các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình Giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp THPT.

Kết quả sẽ công bố kết sau 2 tuần.

Cũng theo như hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Hội đồng thi công bố và thông báo kết quả cho thí sinh vào ngày 07/07/2017. Tức là chỉ 2 tuần sau khi thí sinh dự thi xong kỳ thi THPT quốc gia. Thời gian công bố kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 14-7.

Bộ cũng yêu cầu chậm nhất ngày 12-7, các sở GD&ĐT phải cập nhật danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT vào phần mềm quản lý thi; đồng thời, gửi Bảng tổng hợp kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ về Bộ GD&ĐT theo mẫu quy định trong phần mềm quản lý thi qua địa chỉ email quy định.

Tất cả các Sở GD&ĐT sẽ được hướng dẫn cụ thể, và phải thực hiện theo đúng quy định và văn bản Bộ GD&ĐT gửi và đề ra.

Cũng theo đó năm 2017, thí sinh để xét công nhận tốt nghiệp THPT, đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp; thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Thí sinh nếu  chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT; thí sinh GDTX có thể chọn dự thi cả bài thi Ngoại ngữ, điểm bài thi này để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, không dùng để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

http://caodangduochanoi.vn/
Facebook chúng tôi